Làm thế nào tôi có thể xóa tài khoản và dữ liệu của mình?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, trên ứng dụng NHChina bạn đi đến thông tin tài khoản – Xóa tài khoản

Khi tài khoản Mua hàng của bạn bị xóa, chi tiết tài khoản và dữ liệu được liên kết với Mua hàng của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của Nhaphangchina. Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình và bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ dữ liệu, nội dung hoặc dịch vụ nào được liên kết với Mua hàng của bạn.

Một khi đã hoàn thành, hành động này không thể hoàn tác. Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, Nhaphangchina không thể mở lại hoặc kích hoạt lại tài khoản hoặc khôi phục dữ liệu của bạn. Nếu hiện tại bạn không có kế hoạch sử dụng tài khoản của mình nhưng có thể cân nhắc quay lại tài khoản đó trong tương lai.

Để có thêm thông tin về tài khoản và quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Đăng Ký Tài Khoản

Đăng kí tham gia Nhập hàng China ngay để được tư vẫn miễn phí về tìm nguồn hàng, nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Bài Viết Liên Quan